Inschrijven voor De kleine Prijs!


Iedereen die zich inschrijft treedt 26 of 27 maart op in theater Cool. Met dit optreden kun je je ook kwalificeren voor De Grote Prijs 2021, welke plaatsvindt op 10, 11 en 12 juni 2021, ook in Theater Cool (data nog onder voorbehoud)

De Grote Prijs Website is de enige plek waar je je kan inschrijven.

Er zijn een paar regels waar je aan moet voldoen als je je wilt inschrijven. Lees deze goed door om teleurstellingen of misverstanden te voorkomen


Voorwaarden:

 

Deelname van leerlingen die niet op het Trinitas College zitten, is beperkt toegestaan. Voor acts met twee of drie personen is één buitenstaander (geen leerling van het Trinitas college) toegestaan. Voor acts met vier of vijf personen zijn twee buitenstaanders toegestaan. Voor acts van zes of zeven drie personen enz. In alle gevallen geldt dat zij slechts een begeleidende rol mogen hebben. Voor ensembles dus geen leadzang of een andersoortige hoofdrol.

 

Het is een deelnemer toegestaan in de voorronden en ook in de finale aan maximaal één act deel te nemen, tenzij je van het productieteam toestemming hebt om twee maal op te treden, waarbij een deelnemer slechts eenmaal een leidende rol mag bekleden. Deze toestemming moet je voor je inschrijving van je muziekdocent hebben ontvangen!

Een act kan zich maar met één nummer inschrijven. In een eventueel te behalen finale treedt de act op met het nummer van de voorronde.

Tijdens De Grote Prijs is het niet mogelijk twee dezelfde nummers in één categorie uit te voeren. Tijdens de kleine prijs is dat wel toegestaan. De voorronde jury geeft elke act een plaatsingsnummer. De act met het hoogste plaatsingsnummer gaat in dat geval door naar De Grote Prijs.

Bij inschrijven ga je akkoord met de voorwaarde dat je beschikbaar bent gedurende alle shows (van begin tot eind), generale repetitie en technische doorloop van De Grote Prijs. (Moeten werken of optreden) is b.v. geen geldige reden om je af te melden voor een of meer van deze momenten!

Je act waarmee je optreedt in de voorronde en De Grote Prijs duurt maximaal 4 minuten

Bij inschrijven ga je akkoord met de voorwaarde dat De Grote Prijs een video van je act op internet gaat plaatsen (YouTube, Grote Prijs kanaal), en je nummer als MP3 via de Website van De Grote Prijs als download ter beschikking stelt. Ook worden er foto’s van je gemaakt door een fotograaf van de organisatie. De organisatie gebruikt deze op sociale media en traditionele media ter promotie van de show. De foto's kunnen achteraf worden aangeschaft via de website van De Grote Prijs.

Om er voor te zorgen dat wij weten dat je akkoord bent moet je bijgaand document goed lezen en (laten) ondertekenen. Na het tekenen ontvangen wij het graag weer van je. Inleveren kan door het te mailen naar AVG@degroteprijs.nl of af te geven aan dhr. Spalburg (JB), Dhr Witte (HF) of Dhr. Broersen (HF) 

 

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het productieteam.

De inschrijving voor de Kleine Prijs 201 is geopend!

Download
Privacyverklaring 2021
Privacyverklaring-2019.pdf
Adobe Acrobat document 159.6 KB